ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a hrkakademia.hrkopo.hu honlapon. Szolgáltatásaink weboldalunkon keresztül történő vásárlásakor és / vagy bármely szolgáltatásunk igénybevétele során, Ön elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Jelen ÁSZF a hrkakademia.hrkopo.hu webhelyen kötött szerződéses ügyletek esetén alkalmazandó. Az ÁSZF teljes szövege a hrkakademia.hrkopo.hu/static/aszf címen érhető el.

Ön kifejezetten elfogadja, hogy honlapunkat / webáruházunkat saját felelősségére használja.

1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A HRKOPO brand 2020-ban alakult.
Jelenleg üzemelő honlapjaink:
https://akademia.hrkopo.hu
www.hrkopo.hu
hrkakademia.hrkopo.hu

Célunk, hogy hasznos, szakmai társai legyünk a magyar kis- és középvállalatoknak, HR, jogi, munkavédelmi, pénzügyi, marketing, PR és egyéb vállalkozói kérdésekben. Olyan HR-tudásbázist teszünk elérhetővé, amelyet bárki igényeinek megfelelően tud használni. 

Szolgáltatásaink:
– ingyenesen, valamint térítéshez kötött módon, honlapunkról letölthető tudásanyagok,
– a HRKOPO Akadémia által szervezett, megalkotott és tartott képzéseken való részvételi lehetőség,
– egyedi üzleti, HR, jogi, pénzügyi, munkavédelmi, marketing, PR- és sajtótanácsadás.

2. CÉGADATOK

Cég neve: HRK Tanácsadó és Szolgáltató Kft., a továbbiakban Vállalkozás
Cég székhelye: 8086 Felcsút, Napsugár utca 14.
Cégjegyzékszám: 07-09-034012
Adószám: 14965452-2-07
Képviselő: Purkald Krisztina
E-mail cím: iroda@hrkopo.hu 

3. HONLAPUNKON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS LÉPÉSEI

A szolgáltatásaink kiválasztását követően a megrendelő űrlapon ki kell töltenie a felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatokat, és meg kell adnia a számlázási adatokat. A Megrendelem gombra kattintást követően fizetési kötelezettséggel járó megrendelés jön létre. 

Ezt követően a kiválasztott fizetési módon fizetheti ki a szolgáltatás árát. A megrendelés véglegesítésekor a végső ár tartalmazza a vételárat és az összes egyéb vonatkozó díjat (ha van ilyen). Ennélfogva a – választott fizetési mód használatával – fizetendő végső ár, az az ár, amely alapján megkapja a hozzáférést a szolgáltatáshoz.

A megrendelést követően a Vállalkozás késedelem nélkül küld egy megrendelést visszaigazoló e-mailt.

Átutalás esetén a megrendelést követően e-mailben kerül kiküldésre a díjbekérő. Az utalási összeg beérkezését követő 48 órán belül hozzáférhetővé válnak a megvásárolt kurzusok.

Bankkártyás fizetés esetén azonnal hozzáférhetővé válnak a megvásárolt kurzusok.

Amennyiben vásárol kijelenti, hogy ismeri és elfogadja jelen ÁSZF feltételeit, ismeri és elfogadja a weboldalunkon közzétett egyéb irányelveket és szabályokat, hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint történő kezeléséhez és feldolgozásához.

A vásárlás során megadott információknak pontosnak és érvényesnek kell lenniük. Abban az esetben, ha a vásárlás során érvénytelen vagy nem létező adatokat ad meg, a Vállalkozással kötött szerződés érvényét veszti. 

Az alábbi esetekben a Vállalkozás nem vállal felelősséget az okozott károkért (a lista nem kizárólagos):

  • egy másik személy adatait használva veszi igénybe szolgáltatásainkat;
  • elfelejtette jelszavát, vagy jelszavát / felhasználónevét egy harmadik személy rendelkezésére bocsátotta, és ezen harmadik személy az Ön adatait felhasználva vásárol és / vagy veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Annak érdekében, hogy a vásárlás egyszerű és biztonságos legyen, a Vállalkozás Secure Socket Layer (SSL) technológiát alkalmaz.

3.1. Tréningeken, képzéseken való részvétel általános szerződési feltételei

A tréningek, képzések a HRKOPO Akadémia szerzői jogi védelme alatt álló tudásanyag személyes jelenléten alapuló, vagy online felületen szervezett tréningen, képzésen való részvétel biztosítása a Megrendelő számára, továbbá a tréning, képzés lebonyolítása és az adott képzéshez kapcsolódó segédanyagok rendelkezésre bocsátása, illetve tudásanyagok videós vagy írásos formában való biztosítása. A tréning, képzés előadásokból, egyéni és páros gyakorlatokból, csoportos megbeszélésekből, és kiegészítő szolgáltatásként – szükség esetén – egyéni konzultációból állhat.

Bizonyos tréningek, képzések elvégzése esetén vizsgázási lehetőség áll fent. A vizsga teljesítése esetén a Felnőttképzési Akkreditációs Központnál regisztrált tanúsítványt állít ki a Vállalkozás a megrendelő részére.

3.1.1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megrendeli a 3.1. pontban foglalt Szolgáltatást a Szolgáltatótól. 

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a HRKOPO Akadémia munkatársai, valamint megbízottjai.

A Vállalkozás honlapján közzétett tréningeket a Vállalkozás folyamatosan frissíti, aktualizálja, valamint esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé honlapján.

3.1.2. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között, a Megrendelő által a hrkakademia.hrkopo.hu weboldalon található megrendelő űrlap kitöltésével, az Adatvédelmi tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával, valamint az adott szolgáltatás árának megfizetésével jön létre.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a Megrendelő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Megrendelő vagy annak törvényes képviselője a megrendelő űrlap kitöltésével és az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után a Szolgáltató honlapján, a Szolgáltató által meghirdetett időpontban megkezdje.

3.1.3. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

3.1.4. Szolgáltatási díj, annak megfizetése és a lemondás feltételei

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a hrkakademia.hrkopo.hu weboldalon, vagy annak aloldalain feltüntetett szolgáltatási díjra jogosult. A szolgáltatási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és a díjbekérőben megjelölt ütemezés szerint előre történő banki utalással kerül kiegyenlítésre.

A Szolgáltatás díjmentes lemondására kizárólag írásban, legkésőbb a Szolgáltatás kezdetét 14 nappal megelőzően van lehetőség. 

Szolgáltató a Szolgáltatás kezdő napját megelőző 14 napon belül a jelentkezés átruházására vagy lehetőség szerint a befizetett díj későbbi Szolgáltatásra történő felhasználására biztosít lehetőséget, azonban a már befizetett díjat nem áll módjában visszatéríteni.

3.1.5. Szolgáltató felelőssége és a kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltatás jellege szerint megbízási jogviszony, amelynek a sikeressége és az azzal való elégedettség a Megrendelő közreműködésén múlik elsősorban, így ebből adódóan nem fűződik hozzá eredménykötelem. A Szolgáltató vagyoni és nem vagyoni felelőssége a Megrendelő felé a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) vonatkozó szabályai szerint áll fenn.

A Szolgáltató kizárja felelősségét az alábbi esetkörökben:

  • minden olyan esetben, ha a Megrendelő nem, nem teljeskörűen vagy nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos lényeges adatokról, információkról,
  • vis maior esetén;
  • ha a Megrendelő vagy törvényes képviselője által közölt adat, információ nyilatkozat, illetve teljesítendő fizetési kötelezettség a Szolgáltatónak fel nem róható okból nem teljesül, elveszik, vagy késedelmet szenved. Különösen ilyen eset a Szolgáltatóhoz vezető adatátviteli (internet) hálózat túlterhelődése, elérhetetlensége, vagy a Megrendelő informatikai rendszerének hibás működése;
  • minden olyan esetben, ha Megrendelő a tanfolyam helyszínéül szolgáló helyiségek használatára vagy a tanfolyamon való részvételre vonatkozó Házirendben foglalt szabályokat nem tartja be;
  • a Megrendelő együttműködésének elmaradásából, illetve a tanfolyamon résztvevő többi Megrendelő magatartásából eredő károkért.

3.2. Egyedi szerződések 

Minden, jelen általános szerződési feltételekben nem részletezett, egyedi üzleti, HR, jogi, pénzügyi, munkavédelmi, marketing, PR- és sajtótanácsadás feltételeiről a Felek előzetes egyeztetést követően, külön írásban rendelkeznek.

4. VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK

Webáruházunkban a vásárlási árak forintban vannak feltüntetve. Vásárlási áraink a vonatkozó magyar adószabályoknak megfelelően, tartalmazzák az áfát.

A bankszámlakivonatában szereplő terhelések HRK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. néven jelennek meg majd.

Alkalmanként meghirdetett, különleges akcióinkról részletes tájékoztatást adunk honlapunkon.

A Vállalkozás az alábbi fizetési formákat fogadja el:

  • banki átutalás,
  • online bankkártyás fizetés.

5. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Vállalkozás szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen terv, ötlet, alkotás, szoftver, technológia, eljárás, folyamat, dokumentáció, képzés, tréning (a továbbiakban szellemi tulajdonok) bármely formája szerzői jogi védelem alatt áll, és ezek mindegyike vagy akár csak azok része, a Vállalkozás kizárólagos tulajdonát képezi. Bármely szolgáltatásunk használatával Ön nem nyer jogosultságot a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó védjegy, márkanév vagy logó használatához.

A Vállalkozás fenntart magának minden, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalomhoz köthető jogot, beleértve, de nem kizárólagosan a honlap és a webáruház tartalmakat is. Semmilyen, a honlapon elérhető információ vagy anyag nem módosítható, nem dolgozható fel, nem tehető közzé és semmiféle kereskedelmi céllal nem használható fel a Vállalkozás kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, melyeket az adott szolgáltatási csomag tartalmaz.

6. ADATVÉDELEM

Az adatvédelmet illetően kérjük, tekintse meg adatvédelmi irányelveinket:
hrkakademia.hrkopo.hu/static/privacypolicy
NAIH regisztrációs szám: B/2021/001860

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Panaszkezelés: a Vállalkozás törekszik bármely panaszának tárgyalásos, vagy egyéb békés módon történő barátságos rendezésére. Panaszát címünkre megküldve, írásban vagy telefonos elérhetőségünkön szóban tudja bejelenteni. Szóbeli bejelentését a Vállalkozás azonnal megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Ha nem elégedett az eredménnyel, vagy nincsen lehetőség azonnali megoldásra, jegyzőkönyvet kell készíteni. A Vállalkozás minden írásbeli panaszra írásban válaszol a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül. Abban az esetben, ha a Vállalkozás nem fogadja el panaszát, azt meg kell, hogy indokolja. Az Ön panaszával kapcsolatos jegyzőkönyvet a Vállalkozás három (3) évig őrzi meg. Az ügyfélszolgálat elérhetősége, ahová panaszával fordulhat, a következő:

HRKOPO Ügyfélszolgálat:
Kelemen Csilla
Telefonszám: + 36 70 678 5454
E-mail cím:  marketing@hrkopo.hu
Panaszkezelés: panasz@hrkopo.hu 
Panaszát a Magyar Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is benyújthatja:
Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1051. Budapest, Sas u.19. III. em., Magyarország
Telefonszám: +36 1 450-2598

Általános Rendelkezések: 
Ez az ÁSZF 2021. februárjától alkalmazandó, és visszavonásig érvényes. 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ÁSZF bármely részét honlapunkon közzétett frissítésekkel és változtatásokkal, saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy kicseréljük. 

A megrendelés leadása után bevezetett változtatások nincsenek hatással a megrendelésre, kivéve, ha törvény írja elő nekünk e változtatásokat.

Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze honlapunkon a változásokat. Kérjük, mindig figyelmesen olvassa el az aktuális ÁSZF-et. Ha használja weboldalunkat és / vagy webáruházunkat, akkor azt az ÁSZF elfogadásának kell tekinteni. Ez az ÁSZF nem került nyomtatásra, csak elektronikus formában létezik, és nem tekinthető írásos szerződésnek. Ezen ÁSZF irányadó joga a magyar jog. Ha van olyan magatartási kódex, amely szabályozza a Vállalkozás üzleti magatartását, akkor az szerepel az ÁSZF-ben. Ennélfogva jelen ÁSZF-ben nem szereplő bármely más magatartási kódex nem alkalmazható.

Felelősségvállalási nyilatkozat: Kizárólag ebben az ÁSZF-ben szerepel minden olyan felelősség, amit a Vállalkozás a szolgáltatások tekintetében felvállal. A Vállalkozás nem vállal felelősséget az ÁSZF hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokért.

Elválaszthatósági Záradék: Ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná válik, az ÁSZF egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.

Jogosultságokról való lemondás: Amennyiben a Vállalkozás nem gyakorolja jelen ÁSZF-ből, egyéb szabályokból vagy jogi rendelkezésekből származó jogait, akkor az nem tekinthető e jogokról történő lemondásnak. Bármely lemondó nyilatkozatot írásban kell megtenni.

Vis major: A Vállalkozás nem vállal felelősséget azokért a késedelmekért, melyek külső, általa nem befolyásolható okok miatt álltak elő, és amelyeket a visszaigazoló e-mail kiadásakor nem lehetett előre látni, illetve azokért a késedelmekért, melyeket ésszerű kiigazításokkal vagy változtatásokkal nem lehetett volna megelőzni vagy elkerülni.

A magyar Polgári Törvénykönyv alkalmazása: A jelen ÁSZF, vagy a Felek közötti egyedi szerződések által nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvénye irányadó.

Budapest, 2023. 09. 08.